Zoeken


Prijsklasse:

Gang van zaken bij woningverkoop
 
1. Verkoopgesprek
Vooraf wordt door ons een afspraak gemaakt om de gang van zaken bij de verkoop van uw woning te bespreken. Dit gesprek vindt bij u thuis plaats en tijdens dit gesprek komen o.a. de volgende punten aan de orde;
 

Wijze van verkoop van uw woning
  • Dit kan namelijk op meerdere manieren. Voorheen was het meest gangbaar op Urk de verkoop via inschrijving (briefjes), maar tegenwoordige gaat het vaker met een vraagprijs. In overleg met u bepalen wij welke manier van verkoop de voorkeur heeft. Indicatie van de waarde van uw woning (verkoopprijs).
  •   Wij bespreken met u wat een reële waarde is van uw woning. U bent opdrachtgever en u kunt aangeven voor welk minimumbedrag u de woning wilt verkopen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Op basis van onze ervaring in de verkoop van (soortgelijke) woningen geven wij aan wat volgens ons de marktprijs van uw woning is en bespreken wij of uw verkoopprijs reëel is.
  •   Omdat u in veel van de gevallen jarenlang in de woning heeft gewoond, willen wij graag de positieve en (eventuele) negatieve punten van de woning met u bespreken. Als makelaar zijn wij wettelijk verplicht om correcte informatie te geven omtrent de toestand van de woning. Hiervoor hebben wij een standaard document ontwikkeld, wat wij samen met u invullen
Makelaarskosten.

  •   Voor de verkoop van uw woning brengen wij kosten in rekening. Voor de verkoop is ons tarief voor een tussenwoning € 2000,-. Voor een hoek en een 2/1 kapwoning is het tarief € 2.250,- en voor een vrijstaande woning is het tarief € 2.750,-  (inclusief BTW). Hieronder vallen alle kosten maar wel met als beperking dat er maximaal 3 advertenties in het Urkerland onder vallen. De kosten voor plaatsing van uw woning op de website van ons kantoor (makelaardij.hoekstra-urk.nl) en op huislijn.nl, Facebook & Twitter en de kosten m.b.t. open huizendag vallen ook onder dit bedrag. Voor plaatsing in andere kranten dan Het Urkerland of bijvoorbeeld door gebruikt te maken van het LEDverteren of etc. brengen wij de advertentiekosten in rekening.

Bespreking procedure bezichtigingen/tijdstip verkoop

Met gegadigden zullen wij uw woning bezichtigen. Wij bespreken vooraf welke dagen wij hiervoor willen gebruiken, zodat u daar rekening mee kunt houden. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u zelf niet aanwezig bent tijdens de bezichtigingen. Dit is voor de gegadigden prettiger; zij voelen zich dan vrijer om vragen te stellen over de woning.
 
Ook bespreken wij met u of u de gunning wilt voorbehouden en op welk tijdstip u de woning leeg oplevert (gaat verhuizen). Als u tijdelijk in de woning wilt blijven wonen dan bespreken wij met u op welke wijze dit geregeld kan worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar punt 2 hieronder (procedure verkoop)
 
Rondgang door uw woning
Ten behoeve van de advertentie-opmaak bekijken wij uw woning en stellen hierover een aantal vragen. Voor ons zou het makkelijk zijn indien u de originele koopakte (van de aankoop van de woning door u) en eventuele bouwtekeningen van de woning voor ons klaar hebt liggen.

  • Bespreking wat achterblijft bij verkoop en wat meegaat bij verhuizing.  Wij willen graag weten welke goederen bij de verkoop zijn inbegrepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een houten vloer of zonweringen etc. Bepaalde zaken horen namelijk niet standaard bij een woning. U kunt aangeven of u deze zaken achterlaat in de woning, deze mee wil nemen naar uw nieuwe woning of dat de koper deze eventueel van u kan overnemen tegen een vergoeding. Dit willen wij graag vooraf al weten, zodat er achteraf geen discussie ontstaat of zaken wel of niet bij de koop zijn inbegrepen
 
2. Procedure verkoop
Zoals reeds aangegeven bespreken wij tijdens het verkoopgesprek op de procedure inzake de verkoop. Daarbij bespreken wij op welk moment wij de woning via de krant en internet aanbieden voor verkoop. Sommige periodes in een jaar zijn niet gunstig voor de verkoop van uw woning. Denk hierbij aan de periodes rond en in de voorjaar- en zomervakantie en rond feestdagen. Samen kiezen wij een datum, waarna de verdere gang van zaken als volgt loopt:

  •   In overleg komen de advertenties in Het Urkerland.Afspraken worden meteen ingepland. Als er weinig belangstelling is, dan beslissen wij in overleg wanneer wij weer een advertentie plaatsen in het Urkerland.Bezichtigingen en biedingen worden telefonisch of per mail doorgegeven. Wij verzorgen de onderhandelingen en verdere afwikkeling. Uiteraard bent u degene die definitief beslist of een woning wordt verkocht en voor welke prijs.
 
Na verkoop van de woning gaat de volgende fase in de verkoop in:
 
3. Opmaak koopovereenkomst
Door nieuwe wetgeving heeft de koper het recht om binnen een bepaalde termijn alsnog af te zien van de koop van zijn/haar woning zonder dat dit voor hem/haar consequenties heeft. Daarom zullen wij na de verkoop zo spoedig mogelijk overgaan tot opmaak van de koopovereenkomst. Hiervoor hebben wij van u uw ‘oude’ koopovereenkomst van de woning nodig en een kopie van uw legitimatie.
 
De koopovereenkomst ontvangt u daarna thuis. Deze is in tweevoud, welke u dient te  controleren en na goedkeuring ondertekend aan ons te retourneren. Daarna gaat de overeenkomst naar de koper. Op het moment dat de koper deze koopovereenkomst ontvangt heeft hij nog drie dagen bedenktijd waarbij hij de koop zonder gevolgen nog kan annuleren. Na deze bedenktijd kan koper alleen nog onder de koop uit als hij een beroep doet op een ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld: financiering).
 
Nadat wij de koopovereenkomst terug hebben ontvangen sturen wij deze door naar de notaris. De koper houdt één exemplaar. Hiermee kan hij zijn financiering regelen. Houdt u er wel rekening mee dat een taxateur uw woning nog dient te taxeren. Dit is voor de koper noodzakelijk om een hypothecaire lening te kunnen krijgen. De taxateur neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken om uw woning te taxeren.
 
4. Afwikkeling door notaris
Als de notaris de koopovereenkomst ontvangt, maakt hij hiervan een dossier. Daarna verzameld hij alle relevante stukken om de koop definitief mogelijk te maken. Dit betreft o.a. navraag bij het kadaster, nagaan of er nog een hypotheek op uw woning rust, etc. In de praktijk komt het er op neer dat de stukken van de hypotheekverstrekker van koper het langst op zich laten wachten. Houdt er rekening mee dat dit gemiddeld tussen de anderhalf tot 2 maanden op zich laat wachten. Nadat ook deze binnen zijn neemt de notaris (telefonisch) contact met u op om een afspraak te maken om de koopakte te laten passeren. Daarbij wordt meteen afgesproken op welk bankrekeningnummer u de eventuele overwaarde van de woning wilt laten storten.
 
Na ondertekening van de koopakte bij de notaris is de koop definitief afgewikkeld.

Uitleg
Hiernaast volgt een beknopte omschrijving van de manier waarop wij u woning hopen te verkopen. Uiteraard is dit slechts een voorstel, in overleg met u kunnen wij ook kiezen voor een andere aanpak.
  1. Verkoopgesprek

  2. Procedure verkoop

  3. Opmaak koopovereenkomst

  4. Afwikkeling door notaris