Zoeken


Prijsklasse:

Informatie voor woningkopers
Het is zover....je hebt een huis gevonden waarop je een bod wilt uitbrengen. Nu wachten je dus onderhandelingen met een makelaar van Hoekstra BV. Om je hierbij te helpen volgt hieronder een beknopt overzicht van de gang van zaken bij het bieden.  
Als je interesse hebt in een woning, is het belangrijk om in onderhandeling met de makelaar te komen. Als je namelijk in onderhandeling bent, zijn er een aantal spelregels voor zowel de verkoper, als de makelaar en de koper. De belangrijkste spelregel voor de koper is dat zolang de onderhandelingen lopen, de woning niet aan een ander mag worden verkocht.
Stel dat je het nog te vroeg vindt om een bod uit te brengen (bijv. omdat je eerst wil uitzoeken of de woning wel financierbaar is), dan is het altijd mogelijk om een optie te vragen. Gedurende de periode van die optie mag de woning ook niet aan een ander verkocht worden. Hou er wel rekening mee dat een verkoper een optie mag weigeren, dus wacht niet te lang!
Onderhandelen
Onderhandelen werkt als volgt. Allereerst begin je met het uitbrengen van een bod. Geef daarbij duidelijk aan onder welke voorwaarden je dit bod doet (zoals bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud). Zodra je een bod hebt gedaan, overleggen wij met de verkoper en komen wij met een reactie namens de verkoper. Die reactie kan tweeerlei zijn:
1.Het bod wordt niet geaccepteerd door verkoper. Gevolg hiervan is dat er geen onderhandelingen worden gestart en je het risico loopt dat verkoper met een andere partij wel in onderhandeling gaat. Het staat je uiteraard vrij om daarna meteen een hoger bod te doen om te bezien of op basis daarvan de verkoper wel de onderhandelingen wil ingaan.
2.Namens verkoper komt de makelaar met een tegenbod. De onderhandelingen zijn dan 'officieel' van start. Het tegenbod kun je accepteren, maar je kunt ook opnieuw een hoger bod doen dan je de eerste keer hebt gedaan. Het is dan weer afwachten of de verkoper zijn prijs verder verlaagd. Dit bieden gaat net zo lang door totdat er overeenstemming is over de prijs. 
Als er overeenstemming over de prijs is, volgen er vaak nog onderhandelingen over andere zaken. Dit gaat dan bijvoorbeeld over eventuele roerende zaken, die jij graag over wil nemen van de verkoper. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kasten, een gashaard etc. Ook de datum waarop de woning leeg wordt opgeleverd door de verkoper is vaak onderhandelbaar. Houdt hier bij het doen van je bod al rekening mee. Bedenktijd Nadat je het met de verkoper eens bent geworden over de prijs en de overdrachtsdatum, maken wij een koopcontract op. Deze wordt eerst ter controle naar de verkoper gestuurd, die de koopaktes (in tweevoud) na goedkeuring tekent. Daarna sturen wij de koopaktes na jou.
Na ontvangst gaat er een wettelijke bedenktijd in. Deze bedenktijd is drie werkdagen, ingaande op de dag na ontvangt van de koopaktes. Tijdens deze bedenktijd kun je zonder financiele gevolgen van de koop afzien. Mocht je van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan is het wel verstandig om het schriftelijk te doen.
Notaris
Als wij de getekende koopaktes retour hebben ontvangen, versturen wij deze naar de notaris van jou keuze. Daarna is het jou taak om de financiering rond te maken en ervoor te zorgen dat de woning op tijd (voor of uiterlijk op de afgesproken datum in het koopcontract) overgeschreven wordt bij de notaris op jou naam.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben? Even makelaardij@hoekstra-urk.nl mailen! Wij zijn u graag van dienst.